INTERNSHIP

We are always interested in curious and enthusiastic students looking for an internship. But because of the amount of applications it is not possible for us to reply all. An intern works along on various scale levels and has to have a practical attitude. If you are interested, please send your motivation, a portfolio (pdf) and your cv with a clear indication of your skills. In case of office work or a cooperation indicate your part of the work.

Profile:
Master student
Broad interest and enthusiasm for architecture and public space
Knowledge and talent for visualizations and presentations (AutoCAD, Sketchup, Adobe Suit and physical models)
Fluent in English and or Dutch

You can send you application to:
architecten@korthtielens.nl


STAGEPLAATS

We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwsgierige en enthousiaste studenten die stage willen lopen. Maar vanwege het grote aantal aanmeldingen kunnen we helaas niet iedereen antwoorden. Een stagiaire werkt mee op de verschillende schaalniveaus en moet beschikken over een praktische instelling. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je motivatie, een portfolio (pdf) en CV met een duidelijke vermelding van je vaardigheden. In het geval van bureauwerk of een samenwerking aangeven welk deel van het werk van jou was.

Profiel:
Master student
Brede interesse en enthousiasme voor architectuur en openbare ruimte
Kennis en talent voor visualisaties en presentaties (AutoCAD, Sketchup, Adobe Suit en fysieke modellen)
Vloeiend Nederlands en of Engels sprekend

Stuur je sollicitatie naar:
architecten@korthtielens.nl