DOSSIER RUIMTELIJKE KWALITEIT EN VORMGEVING HOEVELAKEN

Achtergrond
Knooppunt Hoevelaken, het knooppunt van de A1 en de A28 heeft al jaren een plaats in de file top - 25. De verwachting is dat de drukte de komende jaren verder toeneemt. Om de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren wordt het knooppunt aangepast en worden de toeleidende wegen, de A1 en A28 verbreed. Daarbij moet een goede inpassing en vormgeving van de A1 en de A28 een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond deze wegen.

Opdracht
In opdracht van Rijkswaterstaat en in samenspraak met diverse omgevingspartijen – waaronder alle gemeentes en provincies langs het tracé – is door korth tielens architecten in samenwerking met DS landschapsarchitecten – een inventariserende en analyserende Verkenningenstudie gemaakt voor het tracé van de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en het tracé van de A28 tussen Nijkerk en Leusden. In vervolg hierop is door korth tielens architecten en DS - landschapsarchitecten een inpassingsvisie vervolgens het Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving opgesteld ten behoeve van een uitvraag aan marktpartijen waarbij er wordt ingezet op het vroeg betrekken van marktpartijen om hun creativiteit en innovatiekracht te gebruiken voor een optimale oplossing binnen het beschikbare budget.

Visie
De landschappelijke karakteristieken die in het projectgebied voorkomen (Utrechtse Heuvelrug, Eemland Arkemheen en de Gelderse Vallei) vormen de basis in de visie. Het uitgangspunt is dat de ervaring vanuit de omgeving van de snelweg ten minste zo belangrijk is als de ervaring van de snelweggebruiker, er zijn geen achterkanten. De nadruk ligt op het verbinden van de plekken die de snelweg scheidt. Dit uit zich in de specifieke vormgeving van de randdetails van de kunstwerken die uitdragen dat de kunstwerken verbinden en de gebruiker welkom heten en de toegang vormen naar de andere kant. Het knooppunt Hoevelaken wordt als een bijzondere plek in het geheel beschouwd. De kunstwerken worden als sculpturale kunstwerken in het landschap ontworpen.

Document
Het document is georganiseerd volgens het principe van system engineering opgebouwd in 3 stappen: de basis is een reeks algemene kwaliteitseisen die voor het gehele project gelden. Vandaar zijn er topeisen per onderwerp (bijvoorbeeld kunstwerken of geluidswerende voorzieningen) omschreven die gevolgd worden door specifieke vormgevingseisen. Op deze manier is de toetsing van ieder onderwerp te herleiden naar de basis kwaliteitseisen. De eisen zijn in woord en beeld omschreven.


Werkzaamheden en producten
Ontwikkeling visie
- Interviews met omgevingspartijen
- Workshops met omgevingspartijen
- Presentatie en afstemming met welstand

Ontwikkeling Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving
- Workshops met omgevingspartijen
- Presentatie en afstemming met welstand
- Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving


Ontwerp– korth tielens architecten in samenwerking met DS Landschapsarchitecten ; Opdrachtgever– Rijkswaterstaat Dienst Utrecht; Status– Afgerond 2013;