MEPPELERDIEPSLUIS

Ambitiedocument voor de nieuwe schutsluis tussen het Meppelerdiep en het Zwarte water, nieuw bedieningsgebouw, brug, binnen- en buitenhoofd, brughoofden en kades.

Het beleid van de overheid en daarmee van RIjkswaterstaat is erop gericht marktpartijen meer ontwerpvrijheid te bieden in de vorm van Design & Construct contracten. Een marktpartij biedt op basis van het programma van eisen van Rijkswaterstaat een combinatie van ontwerp en uitvoering. Het ambitiedocument vormt - naast de technische specificaties voor een werk in de overige contractdelen - het kader voor de ruimtelijke kwaliteit voor het werk.

Het ambitiedocument voor het project Meppelerdiepsluis heeft als leidraad het samenbrengen van de grootschalige water- en landschappelijke structuur met de fijnkorrelige schaal van het dorp Zwartsluis.
Inpassingen en vernieuwingen gaan daarom hand in hand.

Client - Rijkswaterstaat; Photography - korth tielens architecten; Google Maps

download newsletter