Woningbouw Hengelo

74 eengezins- en seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen in sociale huur en koop,

In de naoorlogse wijk Berflo Es Zuid in Hengelo werden in totaal circa 250 woningen gesloopt. Ze waren in slechte staat van onderhoud en niet geschikt voor ouderen of minder validen. Bij het denken over de toekomst van de buurt tijdens workshops werden de wensen van de bewoners actief gehoord. De uitkomsten daarvan en het programma van de woningbouwvereniging vormden de basis voor de nieuwbouwplannen. Het stedenbouwkundig plan voorziet in 4 blokken in een autoluw park met daaromheen een hoefijzervormige slinger van verschillende woningen. Korthtielens is de architect van deze slinger.

lees meer

De architectuur refereert naar het archetype woonhuis. De woningen met bakstenen gevels hebben dakvormen die afgeleide zijn van de bekende puntdaken. Aan de verschillende dakvormen zijn de woningtypologieën te herkennen. De per vijf of zes gegroepeerde levensloopbestendige woningen van anderhalve laag vormen de hoeken van de verschillende rijen. Muurtjes begrenzen er de voortuinen. Daartussen liggen woningen met lessenaarsdaken en twee-onder-eenkapwoningen voor gezinnen en senioren. Door de nissen in de gevels van laatstgenoemde woningen en de voortuinen expliciet vorm te geven als ontmoetingsplek voor de bewoners in de buurt, voelde het geheel na de afbraak weer als geheeld.

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Welbions
Landschapsarchitect
wUrck
Stedenbouwkundig ontwerp
KAW
Constructie
Schreuder Bouwtechniek
Aannemer
Dura Vermeer Bouw Hengelo
Fotografie
Stefan Müller
Locatie
Google Maps
ga naar boven