Bouw Anders

Groningen heeft een traditie van manifestaties. Bouw Anders is een oproep tot meer variatie in het woningaanbod, andere ontwikkelvormen, hoogwaardige architectuur, goede openbare ruimte en gebouwen die de leefomgeving écht beter maken. Korth Tielens heeft met het project Tonkenstraat in opdracht van Nijestee bijgedragen aan het rijke palet aan ideeën en voorbeelden aan de manifestatie Bouw Anders. De publicatie heeft prachtige illustraties van Megan de Vos. Met dank aan curatoren Patrick van der Klooster en Nathalie de Vries.

Bouw Anders

Bouw Anders
ga naar boven