Kattenbrug en kades

Groningen, Eerste prijs prijsvraag Winnaar Groniek 2023

Groningen groeit en richt zich op de toekomst met meer groen, meer verblijfskwaliteit en meer ruimte voor voetgangers. Een nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep is een van de projecten voor binnenstadsverbetering. Door de brug worden de busverbindingen soepeler en krijgt het centrum meer ruimte. De gemeente Groningen heeft de opgave voor de brug breder opgevat en gedefinieerd als een opgave de brug en de omgeving van de brug tot een kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied te maken. De brug kruist de Rijksmonumentale kades van de Diepenring en de heldere bomenstructuur langs het water. De omgang met de monumentale waardes en het structureel vergroten van de stadsnatuur en verblijfskwaliteit zijn leidend in de opgave.

lees meer

De Kattenbrug wordt zorgvuldig ingepast in de monumentale omgeving en wordt een belangrijke doorgangsroute en verblijfsplek voor voetgangers en fietsers. De brug heeft geen steunpunten in het water zodat de doorgang zo helder mogelijk blijft. Het dek is van betonnen liggers die zijn bekleed met een sierbetonnen laag in reliëf. De kades worden aansluitend op de huidige kades gemetseld en geklinkerd. De brug heeft een sierlijke vorm die uitwaaierd naar de kades die worden ingericht voor mens, plant en dier.

Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Landschapsontwerp, natuurinclusiviteit
DS Landschapsarchitecten
Constructie
Strackee Bouwadvies / Royal Haskoning DHV
Calculatie
Royal Haskoning DHV
Aannemer
Heijmans
Fotografie
Dennis De Smet
Locatie
Google Maps
ga naar boven